Een kwaliteitskeurmerk voor economische stabiliteit

 

Alle organisaties die het onafhankelijke Nederlands Goed keurmerk voeren op hun goederen of diensten voldoen aan het criterium dat minstens 40% van het bedrag dat gemoeid is met de delving, productie, distributie of marketing aanbesteed wordt bij in Nederland gevestigde organisaties. Door zoveel mogelijk organisaties partner te maken van Nederlands Goed blijft zodoende een stabiele geldstroom in Nederland waar we allen baat bij hebben.

 

Daar het Nederlands Goed keurmerk direct een kwaliteitsclaim is voor een product of dienst is het tevens een representatief kwaliteitskenmerk voor exportproducten, afgegeven door een toetsingsinstantie. Wij dragen er zorg voor dat toonaangevende organisaties maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dit willen we samen met u bewerkstelligen om zo  een stabiel fundament te bouwen en te onderhouden voor zowel uw toekomst als die van uw kinderen.

 

Deze stabiele toekomst staat onder spanning… Door een aanstaande vergrijzing, verdamping van pensioenen, verkeerde buitenlandse beleggingen en een afname in consumentenvertrouwen is er een nieuwe solide stroom financiën nodig om dit gapende gat op te vullen. Wij geloven dat, met uw hulp, dit bereikt kan worden door zoveel mogelijk organisaties te motiveren partner te worden van Nederlands Goed.

 

Nederlandse kwaliteitsproducten en diensten die ook iets teruggeven aan Nederland mogen beloond worden. Nu kan dat, doordat u ze herkent. Nu kunt u pas echt bewust kiezen en zo samen naar een stabieler Nederland. Voor iedereen. Dit is ons ideaal en wij geloven hierin. Helpt u mee?