Werkloosheid in Nederland flink opgelopen


De werkloosheid is het afgelopen jaar met maar liefst 100.000 personen gestegen tot 552.000 personen, eind november. De jeugdwerkloosheid loopt zelfs al op tot 13,7 procent. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16.000 en kwam uit op 552.000 personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322.000, ruim 12.000 meer dan in oktober.

In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100.000 toegenomen. In november 2012 was 7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dat nog 5,8 procent. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos. Ruim de helft van de nieuwe werklozen betrof 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. In de sectoren onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af. In november werden 51.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 39.000 beƫindigd.

 

Lees verder