Wederuitvoer: hoge exportwaarde, maar lage toegevoegde waarde


De exportwaarde van de wederuitvoer is bijna net zo groot als de uitvoerwaarde van goederen van eigen makelij. De toegevoegde waarde van de wederuitvoer ligt echter een stuk lager dan die van de export van Nederlands product. Nederland verdient aan een euro wederuitvoer 8 eurocent. Voor een euro export aan goederen van eigen makelij is dit 54 eurocent.

 

Bijna de helft van de export is wederuitvoer

CBS

In 2011 betrof 48 procent van de totale uitvoer, volgens de CBS-cijfers, wederuitvoer. Het gaat om een totaalbedrag van 192 miljard euro wederuitvoerwaarde. Dit betreft goederen die in an

dere landen worden gemaakt en door Nederland worden doorgevoerd om elders te worden geconsumeerd of verwerkt. Voor 52 procent betreft onze export de uitvoer van goederen die in eigen land geproduceerd worden en vervolgens worden uitgevoerd. Het gaat om 205 miljard euro export Nederlands product. De totale goederenuitvoer kwam daarmee in 2011 uit op een bedrag van 397 miljard euro.

 

 

Wederuitvoer voegt relatief weinig toe aan economie

Hoewel wederuitvoer en uitvoer van Nederlands product voor wat betreft uitvoerwaarde redelijk in evenwicht zijn, is er wel een belangrijk verschil in hun afzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Een euro wederuitvoer kent een toegevoegde waarde van slechts 8 eurocent, terwijl een euro uitvoer van eigen makelij maar liefst 54 eurocent aan ons bbp bijdraagt. De totale toegevoegde waarde van de uitvoer van eigen makelij ligt met 110 miljard euro (18,2 procent van het bbp) ruim zeven keer hoger dan de totale toegevoegde waarde van de wederuitvoer (2,5 procent van het bbp). De wederuitvoer bestaat bijna helemaal uit eerder geïmporteerde producten. Bij de export van Nederlands product is er echter veel minder sprake van in de export verwerkte producten uit het buitenland. De waarde van de inkoop uit het buitenland is hier dus fors lager dan bij de wederuitvoer.  (cbs.nl)

 

 

Lees verder