Vertrouwen in de euro gedaald


Vorige week is in Brussel de Eurotop over de meerjarenbegroting mislukt. Ipsos Synovate onderzoekt het vertrouwen in de euro sinds augustus vorig jaar telkens onder ten minste 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het blijkt dat na de Eurotop het vertrouwen in de munt is gedaald en men minder gauw een oplossing ziet voor de eurocrisis.

 

Het vertrouwen in de (waardevastheid) van de euro is deze week gedaald.  Tot eind oktober zagen we het vertrouwen juist wat groeien. Het ziet er naar uit dat het mislukken van de Eurotop het vertrouwen weer heeft doen dalen naar het niveau van juli toen er een akkoord werd gesloten over de herkapitalisatie van de banken via het noodfonds ESM.

 

Het geloof in een tijdige oplossing van de problemen rond de euro is tot een dieptepunt gedaald. Een maand geleden geloofde nog bijna de helft van de Nederlanders dat de problemen rond de euro binnen drie jaar zouden zijn opgelost, terwijl dat aandeel momenteel 28% is. Dit is het laagste aantal in anderhalf jaar, het moment dat we deze vraag voor het eerst stelden.

Lees verder