Schuldreductie consument pijnlijk voor non-food retail


AMSTERDAM – Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen, de non-food retailers in ons land. In een sectorupdate becijfert ABN Amro dat de volumes in de ‘fysieke’ Nederlandse non-food retail sinds het uitbreken van de crisis in 2008, per saldo met 14% daalde. Een belangrijke oorzaak is dat de consument een lager beschikbaar inkomen heeft, en geneigd is om zijn schuldposities af te bouwen.

 

Illustratief is dat sinds augustus 2010 het totaal aan uitstaand kredietvolume is verminderd met €2,7 miljard in onsland, 10%. Volgens ABN Amro zijn zowel consumptieve schulden als hypotheekschulden teruggedrongen. Dat de online retail wel in op komst is, zorgt onvoldoende voor compensatie. ,,Het effect hiervan blijft beperkt, gezien het geringe aandeel van online retail in de totale detailhandel. Het is onvoldoende om het verlies in de fysieke retail te compenseren”, zegt sectoreconoom Mathijs Deguelle van ABN Amro.

 

Volgens hem is er geen sprake van onwil bij de consument. Er is gewoon minder beschikbaar inkomen. ,,Het drukkende effect van de daling wordt wel versterkt door factoren als het historisch lage consumentenvertrouwen, toenemende werkloosheid en de heersende malaise op de huizenmarkt.” De bank concludeert dat de sector grotendeels afhankelijk is van factoren die retailers niet kunnen beïnvloeden. ,,Het huidige overheidsbeleid, met een focus op bezuinigingen en herstel van de begroting, zal de komende jaren blijven dukken op de koopkracht. Ook de trend naar schuldreductie bij de consument zal de consumptie nog geruime tijd remmen.”

 

Lees verder