‘Regering moet meer focussen op Nederland’


DEN HAAG – De Nederlandse regering moet zich minder richten op het buitenland en meer op binnenlandse problemen. Zeker nu, in tijden van crisis. Dat vindt 70 procent van de Nederlanders, blijkt vrijdag uit het driemaandelijkse onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 

Dat percentage was een jaar geleden met 64 procent al hoog, maar blijft stijgen. Steeds minder Nederlanders vinden dat ons land een bijdrage moet leveren aan internationale missies, de bestrijding van buitenlandse armoede en wereldwijde klimaatproblemen. Nederland moet eerst de problemen in eigen land aanpakken voordat geld naar het buitenland mag, vinden veel ondervraagden. Hoewel de steun voor het lidmaatschap van de Europese Unie hetzelfde is gebleven (49 procent is voor, 19 procent is tegen), zijn Nederlanders wel kritischer geworden over de EU.

 

Nederlanders zijn bovendien nog somberder geworden over hun eigen toekomst: 1 op de 3 is bang dat zijn eigen financiële situatie het komende jaar verslechtert. Dat aantal was nog nooit zo hoog sinds het SCP in 2008 begon met de metingen. Slechts 12 procent denkt dat het binnenkort juist beter zal gaan.  Toch vinden de ondervraagden de crisis niet het grootste probleem: ze maken zich drukker om veranderende omgangsvormen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat ons land steeds meer ”ieder voor zich” wordt en 68 procent merkt dat we met minder respect met elkaar omgaan. Daarnaast is volgens veel ondervraagden de toegenomen intolerantie een groot probleem.

 

In de groepsgesprekken die het SCP voor het onderzoek hield, kwamen het afgelopen jaar vaker de verschillen tussen groepen Nederlanders aan bod dan in 2011. De ondervraagden zien grote tegenstellingen tussen lager- en hogeropgeleiden (65 procent), armen en rijken (64 procent) en werkenden en werklozen (60 procent). Toch wordt maar één contrast als probleem gezien: het verschil tussen autochtonen en allochtonen. 57 procent vindt dat daar een conflict in schuilt.

 

Lees verder