Ondernemers zien nog te veel grenzen in EU


AMSTERDAM – Bijna drie op de tien internationaal opererende ondernemers kunnen niet aangeven of Nederland heeft geprofiteerd van de interne markt in Europa.

 

Van de ondernemers die wel een mening hebben, denken twee op de tien dat Nederland weinig profijt heeft gehad van het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal binnen de EU. De helft ziet wel voordelen, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK). Voordelen zien ondernemers vooral in de vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel, het makkelijker en goedkoper reizen en een grotere potentiële markt.

 

Uitdagingen schuilen volgens de ondervraagden vooral in het terugkrijgen van btw betaald in een andere lidstaat, verschillen in productvoorschriften en grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen. Bovendien wordt het verkrijgen van beroepskwalificaties van personeel uit een ander EU-land, participeren in buitenlandse openbare aanbestedingen en beschermingen van intellectueel eigendom nog altijd als lastig ervaren.

 

Lees verder