Nog geen herstel in zicht voor bedrijfsleven


AMSTERDAM – Er is nog geen herstel in zicht voor het Nederlandse bedrijfsleven. Na een tegenvallend 2012 is ook dit jaar negatief begonnen.

 

Dat blijkt woensdag uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), een gezamenlijk conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw. In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood. De verwachting voor de omzet belandt op het laagste niveau van de laatste 3 jaren, terwijl ook een forse afname van de werkgelegenheid wordt voorzien. Daarnaast zijn de verwachtingen van ondernemers voor de export somber.

 

In het vierde kwartaal van 2012 kwam de omzet tegen de verwachting in toch onder de nullijn terecht. De export is na twee positieve kwartalen toch weer onderuit gegaan en de krimp van de werkgelegenheid was groter dan verwacht. De winstgevendheid is na drie slechte kwartalen in 2012 per saldo iets minder verslechterd in het vierde kwartaal, maar ligt wel op een duidelijk lager peil dan het jaar daarvoor.

 

Het oordeel van ondernemers over het economische klimaat is wel wat milder geworden. In het vierde kwartaal van 2012 waren zij nog uitgesproken negatief. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2013 zijn iets minder pessimistisch.

 

Lees verder

Klik hier voor het rapport