‘Beleid eurozone moet misschien nog soepeler’


WASHINGTON (AFN) – Het monetaire beleid in de eurozone moet mogelijk verder worden versoepeld om economische groei in de regio aan te jagen. Dat zei directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag. Onder het monetaire beleid vallen alle maatregelen die een centrale bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta dan wel de koopkracht op peil te houden.

 

,,Een voortzetting zo niet verdere versoepeling van het monetaire beleid is nodig om de vraag op niveau te houden”, aldus Lagarde. Ze voegde toe dat de eurolanden al veel hebben bereikt in de bestrijding van de crisis, maar dat er nog het nodige moet gebeuren op weg naar een Europese bankunie.

 

Lees verder