‘Armoede zal sterk toenemen’


UTRECHT – Naast de traditioneel zwakke groepen dreigen meer middeninkomens door het beoogde nivelleringsbeleid van het nieuwe kabinet in het armoedewak terecht te komen. Kerkelijke noodfondsen vrezen dan ook voor een sterke toename van de armoede in Nederland.

 

Carla van der Vlist van Kerk in Actie luidt samen met Armekant/EVA, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Raad van Kerken de alarmbel: „We hebben twijfels over de effecten van de huidige en toekomstige maatregelen. Er is niks mis met solidariteit maar dan moeten de sterkste schouders wel sterk blijven.” (telegraaf.nl)