Algemeen (5)

Wat is de herkomst van het beeldmerk?

Het beeldmerk van Nederlands Goed is de aansprekende zilveren tulp omringt door vol oranje. Oranje is immers onze kleur, daarbij is de tulp voor iedereen in de wereld herkenbaar als een Nederlands kwaliteitsproduct. Toen was het Nederlands Goed en ook nu blijft het Nederlands Goed. We maken het niet moeilijker dan het is.

Het beeldmerk staat geregistreerd bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom en is het logo van het eveneens geregistreerde collectieve merk Nederlands Goed.

Waarom Nederlands Goed?

Van elk Nederlands Goed gekeurde product dat u koopt is tenminste 40% aanbesteed bij in Nederland gevestigde organisaties. Dat onderhoudt een actievere geldstroom, structurele inkomsten bij organisaties, daardoor een stabieler bedrijfsleven, een bedrijfsleven dat weer meer moet produceren om aan de vraag te moeten voldoen, waardoor banen behouden blijven, banen die nu onder druk staan. Nederlands Goed gekeurde goederen en diensten zijn tevens een Nederlands kwaliteitsproduct en daardoor interessant voor export. U voegt met uw bewuste keuze daadwerkelijk iets toe aan een economisch sterker Nederland en helpt zo in Nederland gevestigde organisaties. Nu is de tijd!

Wat is Nederlands Goed?

Nederlands Goed is een kwaliteitsborging voor Nederlandse goederen en diensten in zowel binnen als buitenland. Een claim die, in tegenstelling tot veel keurmerken en nietszeggende afbeeldingen, waar gemaakt wordt en ergens voor staat. Daar worden we allemaal beter van. Wij geloven in dit ideaal! U toch ook?

Waar geloven wij in?

Onze autonomie in Europa is in het geding. We zijn van netto-ontvanger in Europa afgegleden naar een nettobetaler. Wij moeten onze Nederlandse identiteit waarborgen in Europa. Wij beschermen de Nederlandse producent en consument met ons keurmerk en willen het consumentenvertrouwen doen toenemen.

Wanneer zien we Nederlands Goed terug in de winkels?

Met uw steun zo spoedig mogelijk. Vooralsnog is de planning begin februari 2013.

Consumenten (2)

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

Een grotere achterban leidt tot meer invloed bij Nederlandse organisaties. Klik op onderstaande links voor de pagina’s. (link opent in een nieuw scherm)

Twitter

Volg ons op Twitter

Facebook

Vind ons leuk op Facebook

 

 

Hoe kan ik bedrijven aandragen bij Nederlands Goed?

Denkt u dat uw organisatie bij ons keurmerk past? Of kent u een andere organisatie?

Laat de manager/beslissingsbevoegde met ons contact opnemen onder vermelding van uw naam.

Wordt de organisatie goedgekeurt? Dan ontvangt u een dinerbon voor 2 personen.

Zakelijke partners (4)

Wat zijn mijn voordelen?

Er is een positieve relatie tussen het voeren van het Nederlands Goed logo en de attitude en tussen het voeren van het Nederlands Goed logo en koopintentie. Dit is zowel significant aangetoond voor de attitude wanneer er een ander logo tegenover staat, als wanneer er geen ander logo/keurmerk tegenover staat. Wat betreft koopintentie is significant aangetoond dat het Nederlands Goed keurmerk een positief effect heeft op het product met Nederlands Goed keurmerk ten opzichte van een ander keurmerk.

Waarom zou ik partner worden?

Naast de marketingtechnische voordelen, kunt u zich met voeren van het keurmerk als organisatie onderscheiden op maatschappelijk vlak.

U kunt zich als organisatie onderscheiden van de concurrentie en neemt uw eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om transparantie te geven in uw economisch op Nederland gerichte beleid door aan te te tonen dat een wezenlijk deel van het geld van het productie- distributieproces of marketing van een product of dienst direct terugvloeit in de Nederlandse samenleving.

Nederlands Goed of Ik-Kies-Bewust?

Alle Nederlanders zijn consumentendoelgroep voor de producten en diensten die in verband worden gebracht met het keurmerk. Hierdoor is de
consumentendoelgroep vele malen groter dan bij bijvoorbeeld het ‘Ik Kies Bewust’ logo. Immers, er zijn meer Nederlanders dan dat er Nederlanders zijn die ‘bewust’ kiezen voor gezondere voeding.

Wie toetst de criteria?

Een onafhankelijke onderzoekscommissie stelt vast of goederen of diensten voldoen aan de 40% eis waarna de betreffende organisatie het ‘Nederlands Goed’ keurmerk mag voeren.